HRM

Lindenberg Consultancy biedt een concreet aantal diensten aan, waarbij een professionele en praktische aanpak alsmede maatwerk het uitgangspunt vormen:

  • Interim HR Management

U zoekt een interim HR specialist, omdat u een vacature heeft, een specifiek project, een aanstaand zwangerschapsverlof of het gewoon te druk hebt en best wat hulp kunt gebruiken? Iemand die precies het resultaat bereikt dat u voor ogen heeft?

Met ruim 20 jaar specialistische ervaring in het HRM vakgebied is Lindenberg Consultancy in staat om maatwerk te bieden. Dit kan  voor reguliere ondersteuning, maar ook voor enkele uren of een aantal dagdelen per week kunt u bij ons terecht.

  • Interim Quality Management

U zoekt een specialist omdat u een quality management systeem of veiligheidssysteem wilt invoeren? Iemand die kennis van zaken heeft en enerzijds in staat bis een praktisch systeem op te zetten en anderzijds mensen in beweging krijgt om volgens de gewenste procedures te werken?

Met 15 jaar ervaring met het opzetten en invoeren van quality management systemen is Lindenberg Consultancy in staat om maatwerk te bieden.

  • Mediation

Een specialistisch onderdeel van de dienstverlening van Lindenberg Consultancy is Mediation.

Volgens de richtlijnen van het NMI (Nederlands Mediation Instituut) worden mediations uitgevoerd. Lindenberg Consultancy kan derhalve als onpartijdige en deskundige begeleider bij conflicten tussen partijen optreden

  • Personeel- en Organisatieadvies MKB

Lindenberg Consultancy is van mening dat de huidige crisis niet alleen negatieve gevolgen heeft, maar ook kansen biedt. Uw leveranciers, medewerkers en klanten zitten in hetzelfde schuitje. In de huidige marktomstandigheden kunt u in korte tijd structurele verbeteringen realiseren, die onder normale marktomstandigheden vele jaren zouden duren. Denk hierbij aan herpositionering van uw organisatie of een drastische verbetering van de prestatie van uw organisatie.

De juiste mensen krijgen en behouden is niet makkelijk. Uw organisatie heeft te maken heeft met steeds hoger opgeleid, mondiger personeel, maar ook met tijdrovende en voortdurende veranderende wet- en regelgeving. Regelingen à la carte en levensloopregelingen op maat, persoonlijke ontwikkelplannen, etc, etc.... Het lijkt allemaal bewerkelijker en ook ingewikkelder geworden.

Lindenberg Consultancy helpt u graag om orde op zaken te stellen. Dit kan o.a. door een specifieke structuur te ontwikkelen. Ook kan uw organisatie op abonnementsbasis advies en ondersteuning krijgen.

Al uw personele zaken en organisatie vraagstukken worden door ons professioneel en vakkundig geregeld, volgens de laatste wet- en regelgeving.

  • Coaching

Mensen tot andere inzichten laten komen die hen dichter bij zichzelf brengt.

Dit uitgangspunt is essentieel in onze benadering. Lindenberg Consultancy helpt om hetgeen in potentie aanwezig is bij een individu of groep te onderkennen en te ontwikkelen. Dit uiteraard vanuit het principe dat respect en vertrouwen in de aanpak voorop staan. Wij onderzoeken de kwaliteiten en helpen vervolgens om competenties, verborgen wensen en talenten te ontdekken.

Als ondersteuning van het coaching- en/of loopbaangesprek, adviseren wij om persoonlijke voorkeursstijlen en persoonlijkheidstypen vast te stellen, middels een testprogramma. Hiermee krijgt een individu beter inzicht in zichzelf en in relatie tot anderen en worden de mogelijkheden in bijvoorbeeld een huidige of nieuwe functie helder gemaakt.