Ontslagbemiddeling

OntslagbemiddelingHet zijn turbulente tijden en organisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan de wijzigende marktomstandigheden. Voor niemand is een langdurig dienstverband bij dezelfde organisatie nog vanzelfsprekend. 

Als gevolg van bijv. bedrijfseconomische omstandigheden, een arbeidsgeschil of het simpelweg uit elkaar groeien van partijen, lijkt het (gedwongen) vertrek van een medewerker dan ook vaak onontkoombaar.

In dergelijke gevallen biedt Lindenberg Consultancy de expertise en know how om uw organisatie te begeleiden en tot een professionele oplossing te komen. Dit geldt overigens ook voor individuele medewerkers die in een arbeidsgeschil terecht zijn gekomen en professionele hulp nodig hebben.

Na het maken van een telefonische afspraak, volgt een gratis intakegesprek van maximaal 2 uur, waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw positie worden beoordeeld en u een onafhankelijk advies van ons krijgt.

Aansluitend bestaat de mogelijkheid dat Lindenberg Consultancy in het vervolgtraject als uw gemachtigde optreedt.

Bent u geïnteresseerd en wilt u weten wat in voorkomend geval de kosten bedragen van onze begeleiding? Bel Lindenberg Consultancy op 06-13301034!