Personeel- en Organisatieadvies MKB

Lindenberg Consultancy is van mening dat de huidige crisis niet alleen negatieve gevolgen heeft, maar ook kansen biedt. Uw leveranciers, medewerkers en klanten zitten in hetzelfde schuitje. In de huidige marktomstandigheden kunt u in korte tijd structurele verbeteringen realiseren, die onder normale marktomstandigheden vele jaren zouden duren. Denk hierbij aan herpositionering van uw organisatie of een drastische verbetering van de prestatie van uw organisatie.

De juiste mensen krijgen én behouden is niet makkelijk. Uw organisatie heeft te maken heeft met steeds hoger opgeleid, mondiger personeel, maar ook met tijdrovende en voortdurende veranderende wet- en regelgeving. Regelingen à la carte en levensloopregelingen op maat, persoonlijke ontwikkelplannen, etc, etc.... Het lijkt allemaal bewerkelijker en ook ingewikkelder geworden. 

Lindenberg Consultancy helpt u graag om orde op zaken te stellen. Dit kan o.a. door een specifieke structuur te ontwikkelen. Ook kan uw organisatie op abonnementsbasis advies en ondersteuning krijgen. 


Al uw personele zaken en organisatie vraagstukken worden door ons professioneel en vakkundig geregeld, volgens de laatste wet- en regelgeving.

Lindenberg Consultancy bespaart hiermee tijd en geld voor u. Kortom wilt u een pragmatische aanpak en optimaal advies voor uw personele en organisatie vraagstukken?

Bel Lindenberg Consultancy voor meer informatie op 06-13301034!