Risk management

Heeft u het wel eens meegemaakt? Een project dat veel te laat gereedkwam, het budget overschreed en matige resultaten opleverde? Hopelijk niet, waan aan zulke projecten bewaart u meestal geen fijne herinneringen. Het actief managen van projectrisico's had een dergelijke ramp in veel gevallen kunnen voorkomen. Lindenberg Consultancy helpt u om dit voor elkaar te krijgen.

Civieltechnische projecten worden steeds complexer en de druk neemt toe om snel en met een beperkt budget resultaat te boeken. Het actief managen van risico's is een belangrijk hulpmiddel om dit mogelijk te maken. Bij veel projecten gaat het niet alleen om het technische ontwerp, maar ook om inpassing in de omgeving, politieke en maatschappelijke doelstellingen en financiële aspecten. De ontwikkeling en realisatie van het project is daardoor vaak een langdurige en complexe procedure, waarin veel informatie moet worden uitgewisseld en op diverse momenten besluiten moeten worden genomen.

Gedurende dit hele proces moeten besluiten vaak worden genomen zonder dat op dat moment alle gegevens beschikbaar zijn of alle consequenties kunnen worden overzien. Onjuiste besluiten kunnen leiden tot ongewenste of onverwachte situaties waardoor het project wordt vertraagd, duurder wordt dan voorzien of niet meer kan voldoen aan de gestelde doelen.

Risk management is een hulpmiddel om in een vroegtijdig stadium te inventariseren waar problemen kunnen ontstaan, wat de gevolgen kunnen zijn en wat kan worden gedaan om dit te voorkomen. Op deze manier ontstaat een beter beeld van de onzekerheden en kunnen de juiste beslissingen op het juiste moment worden genomen. Risk management draagt hierdoor bij aan een betere beheersing van het project, inclusief de kosten en de planning.

Lindenberg Consultancy benadert de uitvoering van het risk management bij projecten vanuit een sterke inhoudelijke vakkennis. Wij adviseren onze opdrachtgevers bij de volgende onderwerpen op het gebied van risk management:

 • het uitvoeren van risicoinventarisaties & evaluaties (RI&E’s)
 • risicobeheersing in projecten door uitvoering en evaluatie van beheersmaatregelen het implementeren van risk management bij (project)organisaties
Gedegen kennis is er bij ons omtrent de Risman methode.

RISMAN

RISMAN is geen nieuw begrip; risk management volgens RISMAN is een werkwijze die al enige jaren in ontwikkeling is. Belangrijker is dat RISMAN ook al enige jaren met succes wordt toegepast in projecten van onder andere Rijkswaterstaat en ProRail.

RISMAN biedt een gestructureerde methode waarmee projectrisico's geanalyseerd en beheerst kunnen worden, waarbij deze praktische toepasbare methode risico-analyse omzet naar risk management: niet alleen risico’s beschrijven maar ze ook daadwerkelijk beheersen binnen de projecten.

Voordelen risk management op projectniveau Risk management heeft op de volgende manieren toegevoegde waarde voor projecten:

 • Toename succes projecten
 • Lagere kosten, kortere doorlooptijden
 • Minder onaangename verrassingen
 • Grotere realiteitszin opdrachtgever en projectteam
 • Betere Vaardigheden om complexere projecten uit te voeren

Voordelen op bedrijfsniveau Op het niveau van een bedrijf leidt het managen van projectrisico's tot de volgende voordelen:

 • Toename winstgevendheid bedrijf
 • Grotere klanttevredenheid
 • Meer succesvolle sleutelprojecten
 • Meer grip op de inhoud van projecten
 • Tijdig stoppen van te risicovolle projecten
 • Voldoen aan wet-en regelgeving

Neem gerust contact met ons op voor een afspraak of om ons in te huren voor het invullen van Risk management bij één van uw Infraprojecten.