Veiligheid

Veiligheid is een steeds belangrijker thema. De aandacht van overheden, bedrijven en burgers voor de risico’s in onze samenleving neemt toe. Voortdurende aanscherping van wet- en regel- geving voor veiligheid zorgt voor veel activiteit bij gemeenten en bedrijven.

Lindenberg Consultancy heeft gedegen operationele kennis en ervaring betreffende veiligheid. Onze kennis en expertise t.a.v. Veiligheid zijn hoofdzakelijk geconcentreerd op verkeersveiligheid en spoorveiligheid bij Infraprojecten, maar daarnaast kunt u ons ook inhuren voor het uitvoeren van een Risico-inventaristie & Evaluatie (RI&E). Zie tevens risicomanagement.

Zorg voor kwaliteit en veiligheid is een vanzelfsprekend onderdeel van onze werkzaamheden. Ballast Nedam Infra Specialiteiten beschikt over verschillende procescertificaten, het systeemcertificaat ISO 9002 en het VCA-veiligheidscertificaat.

Certificaten garanderen een minimumniveau van kwaliteits- en veiligheidszorg. Bij Lindenberg Consultancy gaan we verder. Zorg voor kwaliteit en veiligheid stopt niet bij wat op papier is vastgelegd – wij zorgen ervoor dat het bij uw organisatie en uitvoering van projecten onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk.

Dit doen wij middels heldere instructies, met controles en inspecties, en met goede voorlichting. Bijvoorbeeld door bij de start van een nieuw project alle betrokken medewerkers in een voorlichtingsfilm te wijzen op de werkwijze en de gevaren. Die aanpak zorgt ervoor dat veiligheids- en kwaliteitsbeleid gaat leven.

Het is ons beleid om continu te werken aan een verbetering van producten en processen, en aan vergroting van het kwaliteitsbewustzijn. Zie ook Kwaliteit. Door nieuwe doelen vast te leggen en door systematisch te controleren of uw bedrijfsvoering en uw mensen daaraan voldoen. Onze doelstelling: totale kwaliteit en optimale veiligheid, op een zo efficiënt mogelijke manier.

Neem gerust contact met ons op voor een afspraak of om ons in te huren bij één van uw Infraprojecten.